GESCHIEDENIS VAN BELLISSIMO

Op 22 december 1958 ging de katholieke zangvereniging in Heemskerk als Rooms Katholiek Gemengd Koor Heemskerk van start. Het nieuwe koor bestond uit 41 leden.

 

De eerste 12 jaar leidde Gerard den Barbanson de repetities en concerten tot Frans Kocx in augustus 1966, na een korte tussenperiode met pastoor Duijvis, het van hem overnam.

 

Frans zou tot februari 2001 onze dirigent blijven en onder zijn enthousiaste leiding groeide het koor, niet alleen qua ledental, maar vooral ook in kwaliteit.

In 1985 werd een herenkoor opgericht met de bedoeling om nieuwe mannelijke leden aan te trekken.
Na de eerste repetitie in de toenmalige kapsalon van onze vorige voorzitter beviel dit de heren zo goed, dat het een blijvertje geworden is.
De mannen voerden bij de meeste concerten een aantal stukken uit hun eigen repertoire uit en groeiden in de loop der jaren uit tot een volwassen “subkoor”.
Gebrek aan stemmen betekende begin 2016 helaas het definitieve einde van het mannenkoor.

Hoogtepunten uit de periode onder de leiding van Frans Kocx waren onder andere:

  • Het Passieconcert met "Les Sept Paroles du Christ" van Theodore Dubois in 1993, dat voor de allereerste keer in Nederland werd uitgevoerd.
  • In 1993 de Kerstnachtdienst samen met De Lofstem en Oosterwijk-Meerestein in het Concertgebouw in Amsterdam.
  • Het Bevrijdingsconcert op 5 mei 1995, ook samen met De Lofstem en Oosterwijk-Meerestein.
  • Diverse uitwisselingen met het Tsjechische koor Šumavan uit Klatovy.


Halverwege 1994 was het aantal koorleden gestegen tot een recordhoogte van 102 dames en heren.

Tijdens de viering van ons 40-jarig bestaan in 1998 werd democratisch gekozen voor de nieuwe naam "Bellissimo" Gemengd Koor Heemskerk.

 

Na Frans Kocx heeft Joost Doodeman begin 2001 tijdelijk de honneurs waargenomen, totdat in juli 2001 Dennis van der Heijden als nieuwe dirigent werd aangesteld.

 

In de volgende 12 jaren heeft Dennis als dirigent de kwaliteit van het koor kunnen vasthouden en onder zijn leiding heeft Bellissimo een aantal mooie concerten uitgevoerd, zoals:
 

Het concert ter ere van ons 50-jarig jubileum in november 2008

De concerten voor de leden van de Rabobank en de Lionsclub in 2009

Het Voorjaarsconcert in maart 2011 samen met De Meeste Stemmen en Šumavan uit Klatovy

Uitvoering van de hoogtepunten uit de Matthäus Passion van Johann Sebastian Bach in april 2012.

Na het afscheid van Dennis heeft Lorenzo Papolo op 8 mei 2013 de leiding van hem overgenomen en is tot oktober 2020 onze dirigent gebleven.


Het koor is qua zangkwaliteiten onder zijn leiding merkbaar gegroeid en we hebben met hem een aantal bijzonder mooie concerten gegeven:

  • Het Lustrumconcert in het voorjaar van 2014
  • Het Kerstconcert met de Classic Frogs eveneens in 2014
  • De Najaarsconcerten van 2015 en 2016
  • De beide concerten samen met de Hoornse Brassband in 2016 en 2017
  • Het concert ter ere van ons 60-jarig jubileum in oktober 2018.

Na een lange Corona-pauze van ongeveer anderhalf jaar, zijn we in september 2021 weer enthousiast begonnen.

Lorenzo is per september 2021 opgevolgd door Harmen Cnossen. Zijn elan en energie heeft ons de corona-periode snel doen vergeten.

In mei 2023 kwam een einde aan onze prettige samenwerking omdat Harmen elders een nieuwe uitdaging heeft gevonden.

 

Vanaf 10 mei 2023 is Hans van Rutten onze  dirigent. Zijn indrukwekkende staat van dienst en onze eerste ervaringen met hem, geven ons het vertrouwen in een vruchtbare samenwerking.