12 APRIL 2023: LEDENVERGADERING

Onze nieuwe voorzitter Ria Dekkinga opende de vergadering. Zij vond het heel spannend om voor haar eerste ledenvergadering de voorzittershamer ter hand te nemen.

Zij begon met het goede nieuws dat het koor een opvolger heeft gevonden voor Harmen Cnossen, die elders een nieuwe uitdaging heeft aanvaard.

 

Deze avond werden er ook enkele leden in het zonnetje gezet.

Trix Kwakkel is 25 jaar lid en Corry Dijkman doet daar nog een schepje van 15 jaar bovenop, zij is dus al 40 jaar lid van ons koor. Zij kregen beiden een mooi boeket bloemen en een fles wijn aangeboden.

Marijke Hellmann kreeg ook een attentie aangeboden omdat zij jarenlang 2e penningmeester is geweest.

 

Tenslotte onze “oude” penningmeester Johan van der Laan. Door gezondheidsproblemen heeft hij noodgedwongen zijn taak als penningmeester moeten overdragen aan Cobie Bart.

Heel veel dank aan hem voor zijn jarenlange werk.

Ook hij kreeg een mooi boeket bloemen aangeboden.