24 APRIL 2019: LEDENVERGADERING

Woensdagavond 24 april was er geen koorrepetitie, maar hadden we onze jaarlijkse ledenvergadering, de bijeenkomst, waarop zoals gebruikelijk,ook onze trouwste en voor het koor meest actieve leden wat verdiende extra aandacht krijgen.
 
Deze keer waren het Annie Meiland, die inmiddels ruim 40 jaar ononderbroken lid is van ons koor en de beide "bingo-dames" Wil Janssen en Marijke Hellmann, die met hun loterij voor een vast financiëel extraatje zorgen, waarvan de feest-/reiscommissie later weer wat leuks kan organiseren.
Ja, actieve koorleden moet je koesteren; ze zijn het beslist waard!

De vergadering zelf verliep overigens rustig en zonder noemenswaardige problemen of vraagstukken werd deze naar tevredenheid afgesloten.

De rest van de avond werd gevuld met gezellige conversaties en een paar lekkere drankjes op kosten van het bestuur.